El pas es l´espai que travesa tot el restaurant, on hi ha situat totes les taules de dos començals, sempre amb una visio de la pedra i de les bigas antigues.