La cuina de cal nunci es alegre amb molta llum, cosa que fa que el treball sigui mes divertit, creatiu i distret.

Esta tota contruida amb acer dins de les normatives legals vigents de sanitat i de riscos laborals.